Profesio

Datum

Agencijsko zapošljavanje – 2. dio

Nakon što su Agencija i Korisnik dogovorili uvjete i potpisali Ugovor o ustupanju radnika, Radnik može započeti s radom kod Korisnika.

Prije samog početka rada, ukoliko to zahtjeva Korisnik, radnik treba obaviti liječnički pregled. Za određena radna mjesta liječnički pregled može biti obavezan i Zakonom. Na liječnički pregled radnika upućuje agencija, a radnik ne snosi trošak liječničkog pregleda niti u jednom slučaju.

Nakon obavljenog liječničkog pregleda, radnik i Agencija potpisuju Ugovor o radu i Agencija radniku predaje uputnicu kojom ga upućuje na rad Korisniku.

Sukladno članku 46. stavka 1, Zakona o radu, Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti ugovor s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.

Uvjete i razdoblje zapošljavanja naravno određuje Korisnik, ali je bitno naglasiti kako je Korisnik dužan osigurati da ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne budu nepovoljniji od uvjeta koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu direktno s Korisnikom.

Također valja napomenuti kako sukladno članku 48., stavka 1 Zakona o radu, Korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.

Razdoblje duže od tri godine dopušteno je samo u slučaju zamjene privremeno odsutnog radnika ili zbog nekih drugih objektivnih razloga dopuštenih kolektivnim ugovorom.

Kad su agencija i radnik potpisali ugovor o radu i Uputnicu, Agencija odmah prijavljuje radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i time započinje proces privremenog zapošljavanja putem agencije za zapošljavanje.

Autor: Ivana Drušković

Ostale
novosti