Logo
Objavljeno 25. veljače 2021.

Kadrovska evidencija

Kadrovska evidencija radnika može se čuvati u digitalnom ili papirnatom obliku. Važno je  uzeti u obzir kod čuvanja evidencije Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka – GDPR.  Poslodavac je slobodan odlučiti što će točno uvrstiti u evidenciju i hoće li nešto uopće uvrstiti u evidenciju sve dok je to povezano s radnim odnosom.  Diskrecija poslodavca određena je osim uredbom o zaštiti osobnih podataka, ujedno i propisima kao i osobnim pravima zaposlenika. Obveza za minimalnu dokumentaciju u Republici Hrvatskoj propisana je na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 ).  Njime je ministar rada i mirovinskog sustava donio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima kao što su :  ime i prezime, OIB, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, državljanstvo, prebivalište/boravište, dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada , stručno obrazovanje te posebne ispite i tečajeve koji su uvjet za obavljanje posla (uključujući licence, certifikate i slično), datum početka rada, naznaku radi li se o ugovoru iz članka 61. stavka 3. i članka 62. stavka 3. Zakona o radu, broj radnih sati koje će radnik raditi temeljem ugovora itd. Sve gore navedeno obvezno je kako za sve poslodavce pa tako i za agencije za privremeno zapošljavanje.

Opseg podataka koji će se uvrstiti u evidenciju trebao bi pružiti osnovne podatke o zaposleniku što je potpunije moguće, a posebno njegovu aktivnost i razvoj u tvrtki. Istodobno podaci potrebni za kadrovsku evidenciju ne smiju zalaziti u privatnu sferu zaposlenika.  Dokumenti ili podaci koji utječu na njegova osobna prava ne smiju se prikupljati ili pohranjivati.

Kadrovska evidencija radnika, osim što je zakonski obvezna, svakako nam je bitna kako bi na jednom mjestu imali sve potrebne podatke o radniku koji nam omogućuju lakše praćenje njegovog rada i napretka.

Ukoliko i vi želite imati uspješnu i profesionalnu kadrovsku evidenciju, javite nam se na [email protected]  i/ili 099/444-0186 i naši stručnjaci iz područja ljudskih resursa pomoći će vam da vaša kadrovska evidencija bude uspješna i profesionalna.