Profesio

KAKO NAPISATI KVALITETAN ŽIVOTOPIS?

IZGLED, STRUKTURA I DUŽINA ŽIVOTOPISA

 • Izgled životopisa treba biti pregledan i jednostavan
 • Podaci o radnom iskustvu i obrazovanju navode se kronološki od najnovijih prema starijima
 • Dužina životopisa ne bi trebala prelaziti 2 stranice
 • Europass format životopisa koristiti samo onda kad ga poslodavac isključivo traži, inače ne jer je relativno nepregledan i nije prilagođen našem tržištu rada

OSNOVNI PODACI

 • Ime i prezime, datum rođenja, broj mobitela, adresa i email adresa, posjedovaje vozačke dozvole (tip)
 • Ukoliko se dodaje fotografija, onda ona treba biti prikladna, dobre kvalitete i ona koja prikazuje samo glavu
 • U uvodnom dijelu može se dodati i jedan kratki sažetak koji generalno opisuje osobu koja piše životopis, ističući ukratko kvalifikacije i iskustvo, te daljnje karijerne interese
 • Također je poželjno navesti dio s naslovom „Postignuća”, te navesti uspjehe, odnosno rezultate koje je osoba ostvarila možda na prethodnom radnom mjestu ili izvan, a da su u korelaciji s aplikacijom. Ovdje je bitno biti konkretan, a ne pisati generalno.

RADNO ISKUSTVO

 • Navesti naziv poslodavca, naziv radnog mjesta, trajanje zaposlenja i opis glavnih zaduženja
 • Ukoliko poslodavaca ima više kronološki ih poredati od najnovijeg ka starijima
 • Navesti također podatke o volontiranju, ukoliko ga je bilo uz detaljan opis zaduženja, te podatke o organizaciji i vremenskom periodu
 • Sudjelovanje na projektu je važan podatak i treba ga navesti uz sve spomenute podatke, ukoliko ga je bilo

OBRAZOVANJE

 • Pod pojmom obrazovanje navodi se najviša završena stručna sprema, dakle formalno obrazovanje: naziv ustanove, stečeno zvanje, datum početka i datum završetka
 • Ukoliko se želi navesti više formalnih obrazovanja počinje se s kronološki najnovijim prema starijima
 • Navesti i sva neformalna obrazovanja (bilo online ili uživo) kao što su seminari, radionice i slične aktivnosti prilikom kojih se dobiju certifikati uspješnosti ili polaznosti

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA / RAČUNALNA PISMENOST / HOBIJI

 • Navesti maternji jezik kao prvi, zatim poznavanje stranih jezika prema stupnju poznavanja (npr. napredno, srednje, osnovno znanje)
 • Navesti računalnu pismenost u smislu poznavanja MS Office paketa, društvenih mreža, programskih jezika/aplikacija, web dizajna i slično, uvijek uz podatak o razini poznavanja navedenog: napredno, srednje, osnovno.
 • Poželjno je spomenuti hobije, odnosno aktivnosti u slobodnom vremenu, ali paziti što i kako jer oni dosta govore o osobi. Idealno je da su u korelaciji sa poslom za koji se aplicira.

JEZIK I GRAMATIKA

 • Životopis se ne treba pisati dugim narativnim rečenicama, već kratko i koncizno u natuknicama, tako da je poslodavcu lako u nekoliko sekundi doći do informacija
 • Sve što se napiše mora biti pravopisno i gramatički ispravno jer u protivnom životopis može odmah biti izuzet iz daljnjeg selekcijskog postupka
 • Za pisanje je najbolje koristiti uobičajene fontove kao što su Times New Roman, Arial, Calibri i Verdana i uvijek paziti da su slova s kvačicama pravilno napisana : č, ć, đ, š, ž.

NAJČEŠĆE POGREŠKE

 • “Manje je više” – u želji da životopis bude što bolji ponekad se zaigramo kreativnošću i na kraju dobijemo rezultat koji je nepregledan i kompliciran, a to ne želimo
 • Opširnost i detaljiziranje jer sprečava poslodavca da odmah dobije sliku o kandidatu
 • Ubacivanje izreka i citata jer im nije mjesto u životopisu
 • Preuveličavanje ili lažiranje edukacija i sposobnosti jer će se otkriti prije ili kasnije i uzrokovati probleme
 • Životopis nije potrebno potpisivati

ZAŠTO JE VAŽNO IMATI KVALITETAN ŽIVOTOPIS?

 • Životopis je vrsta osobne iskaznice, on predstavlja sve važne informacije o osobi
 • Životopis je odskočna daska za put u poslovni svijet i prvi doticaj s poslodavcem
 • Kvalitetan životopis pomaže da se lakše dođe do željenog posla
 • Životopis je bitan kod traženja prvog zaposlenja, ali i kod potrage za promjenom i boljim radnim uvjetima pri prelasku s jednog na drugi posao
 • Osim pri potrazi za poslom, životopis je nužan i prilikom prijave na bilo kakav drugi natječaj ili upisa na dodatno školovanje

ZLATNA PRAVILA ZA KRAJ

 • Prije same prijave na posao odlično je pregledati životopis i personalizirati ga prema određenom poslodavcu i na taj način dati do znanja da ste se dobro pripremili i proučili odgovornosti budućeg radnog mjesta
 • Životopis treba sačuvati u pdf formatu i taj format slati primatelju jer se njega ne može mijenjati, a i zadržat će točno onu formu koju želite
 • Životopis nije isto što i molba za posao ili pismo motivacije, to su zasebni dokumenti koji se kreiraju po posebnim pravilima
 • Neko specifično znanje navedeno u životopisu može izdvojiti kandidata na sam vrh u djeliću sekunde, svakako ga treba spomenuti