Profesio

Datum

Pitajte pravnika!

Od danas na našoj web stranici svaki tjedan naš dragi suradnik, pravnik Hrvoje Jukić, dipl.iur., će odgovarati na pitanja koja vas zanimaju iz područja radnog prava i ustupanja zaposlenika preko agencije. Ukoliko i vi imate neko pitanje koje vas zanima slobodno nam ga dostavite na email adresu posao@profesio.hr i pokušat ćemo kroz našu rubriku “Pitajte pravnika” i vama odgovoriti na sve što vas zanima.

1. Što znači ustupljeni radnik? S kime radnik potpisuje ugovor o radu, prema kome izvršava obvezu rada, tko obračunava i isplaćuju plaću te tko radnika prijavljuje na nadležne institucije mirovinskog i zdravstvenog osiguranja?

Ustupljeni radnik prema odredbama Zakona o radu je radnik kojeg agencija za privremeno zapošljavanje temeljem ugovora o ustupanju ustupa drugom poslodavcu („korisniku“) za privremeno obavljanje poslova. Ovo znači da radnik sklapa ugovor o radu s agencijom za privremeno zapošljavanje te je u radnom odnosu kod Agencije, iako poslove svojeg radnog mjesta obavlja kod korisnika. Agencija obračunava i isplaćuje plaću, vrši prijavu i odjavu radnika na nadležna tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te plaća sve doprinose i naknade vezano uz rad radnika.

2. Koje su obveze korisnika prema radniku?

Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi Zakona o radu i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika. Dakle, radnik je dužan poštivati radne naloge korisnika, a korisnik je dužan poduzeti sve radnje za zaštitu radnika u istoj mjeri kao da je poslodavac.

Odgovara: Hrvoje Jukić, dipl.iur.

Ostale
novosti