Profesio

Potraga i selekcija kandidata za posao

Naš glavni zadatak je identificirati, privući i procijeniti najbolje kandidate – koji odgovaraju zahtjevima pozicije i kulturi same organizacije.

Primarno smo partneri našim klijentima, što nam omogućava dublje razumijevanje prirode njihovog poslovanja i strateških ciljeva. Time smo u najboljoj poziciji da regrutiramo upravo one pojedince koji najviše odgovaraju, kako zahtjevima pozicije, tako i samoj kulturi organizacije.

Primjenom dugogodišnjeg iskustva našim klijentima nudimo najvišu razinu usluge regrutacije i selekcije.

Proces uključuje identifikaciju, sustav vrednovanja i korištenje jedinstvenih izvora kandidata kao i samu primjenu odgovarajućih metoda selekcije, a kako bi se procijenile sve potrebne kompetencije kandidata.

Metodologija rada

U bliskoj suradnji s klijentom najprije temeljito definiramo detaljni opis posla radnog mjesta za kojeg se raspisuje natječaj.

Stručni tim agencije Profesio primjenjuje slijedeće korake, a sve prema prethodnom dogovoru s klijentom:

  • Cjelovita i obuhvatna analiza tržišta rada
  • Objava na portalima za traženje posla kao i na društvenim mrežama
  • Pretraživanje naše baze kandidata
  • Strukturirani intervjui (online ili uživo)
  • Testiranje poznavanja stranog jezika prema potrebi klijenta
  • Psihološka testiranja različitog tipa prema potrebi klijenta
  • Testiranje specifičnih znanja potrebnih za uspješno obavljanje posla (obaveza klijenta je da dodijeli jednu stručnu osobu za pružanje informacija o potrebnom specifičnom znanju)
  • Administriranje cijelog procesa i izvještavanje klijenta

Privremeno zapošljavanje

Privremeno zapošljavanje je koncept koji podrazumijeva ustupanje agencijskog zaposlenika za rad kod klijenta, pri čemu agencija s klijentom potpisuje sporazum o ustupanju, a sa zaposlenikom ugovor o radu što čini trostrani pravni odnos.       Korištenjem ove usluge izbjegavaju se razni troškovi, poput vođenja kadrovske administracije, obračuna plaća.

Agencijski zaposlenici vode se kao zaposlenici agencije, a ne kao zaposlenici klijenta. Agencija na sebe može preuzeti već postojeće zaposlenike klijenta, preuzeti zaposlenike koji rade preko druge agencije ili može zaposliti nove zaposlenike, one na koje klijent cilja.

Odnos između klijenta i agencije uređuje se sporazumom o ustupanju zaposlenika i općim uvjetima poslovanja agencije. U sporazumu se detaljno definiraju prava i obaveze klijenta i agencije, te ostale specifičnosti vezane za određeno radno mjesto. Zaposlenik s agencijom potpisuje ugovor o radu na temelju zakonskih propisa i time se on stavlja na raspolaganje klijentu. Isto tako Agencija je dužna prije upućivanja ustupljenog radnika korisniku, radniku uručiti uputnicu, koja mora sadržavati podatke propisane ZOR-om.

Benefiti privremenog zapošljavanja:

   • klijent je oslobođen potpunog praćenja zaposlenika prema zakonskim obvezama (prijave i odjava zaposlenika,                       osobni dosjei, zdravstveni i sanitarni pregledi – ukoliko ih određeno radno mjesto zahtjeva)

   • klijent ne treba dodatne resurse za obračun plaća zaposlenika, te arhiviranje dokumentacije

   • odgovornost za povjerljivost i sigurnost osobnih podataka zaposlenika i njihovih plaća je u domeni agencije

   • klijent je u mogućnosti povećati vlastitu efikasnost fokusirajući se na svoj osnovni posao (core business) prepuštajući         sve prethodno navedene poslove stručnjacima agencije

Mjesečna agencijska naknada obračunava se kao postotak na bruto II plaću zaposlenika, odnosno ukupan trošak zaposlenika. Ne obračunava se na neoporezive isplate. Agencijska naknada se naplaćuje samo klijentu.
Obračun agencijske provizije temelji se na više elemenata koje agencija dogovara s klijentom. Jedan od najbitnijih je dugoročnost suradnje, način pronalaženja zaposlenika (postojeći zaposlenici klijenta ili ih je potrebno pronaći na tržištu rada, zatim broj zaposlenika koji se ustupaju klijentu, vremenski period na koji se ugovara ustupanje i sl.)

Sa svakim klijentom detaljno se razmotre svi segmenti suradnje, te se u individualnom pristupu pronalazi najbolje rješenje za sve uključene strane. Korištenje usluge agencijskog rada omogućava klijentu da na fleksibilan način popuni kraća ili duža odsustva kao što su bolovanje, porodiljni dopust i sl., te da optimizira sezonske potrebe poslovanja i zahtjeve po specifičnim projektima.

Savjetovanje i podrška u upravljanju ljudskim resursima

Savjetovanja i podrška tvrtkama u ovom segmentu osiguravaju usklađenost za zakonskom regulativom, te s današnjim zahtjevima upravljanjem ljudskim resursima u smislu kreiranja okruženja koje će privući i zadržati motivirane zaposlenike.

Prednosti ugovaranja ove usluge su mnogostruke, a neke od njih su:

  Smanjenje troškova: tvrtke na taj način izbjegavaju ili smanjuju značajne troškove radnog odnosa, edukacije i ostalih            troškova (uredski prostor, oprema i sl.) osoblja koje bi se navedenim pitanjima bavilo unutar same tvrtke. Troškovi                ugovorene HR usluge su fleksibilni te se mogu relativno brzo i bez rizika smanjiti u slučaju drugačijih potreba tvrtke.

  Efikasnost: postiže se veća efikasnost drugih odjela unutar tvrtke, npr: prodaje, marketinga, itd. Tvrtka se može više              fokusirati na svoju osnovnu djelatnost, a manje baviti administrativnim poslovima.

  HR usluge koje pružamo su:

      · izrada dokumenata i procesa iz domena radnog prava:

      · ugovori o radu

     ·  opisi radnih mjesta

     ·  pravilnik o radu

     · sistematizacija radnih mjesta

     · sustav nagrađivanja djelatnika (nagrade, bonus planovi, provizije)

     · (polu) godišnje ocjenjivanje zaposlenika (performance management)

  Praćenje karijere zaposlenika

     · praćenje razvoja novog zaposlenika (introduction plan, onboarding)

     · praćenje zaposlenika po isteku probnog roka (follow up discussion)

     · razgovori o karijeri

     · izrada individualnog plana razvoja

     · postavljanje ciljeva

     · sugeriranje i pronalaženje potrebnih dodatnih edukacija

     · izrada plana sukcesije

     · razgovori po odlasku iz tvrtke (exit intervjui) 

EDUKACIJE POSLOVNIH VJEŠTINA

U sinergiji poslovanja s našom partnerskom edukacijskom kućom koja u svom trenerskom timu ima 25 eksperata/ trenera/ konzultanata provodimo edukacijske programe koji su prilagođeni svakoj kompaniji i njezinim specifičnim potrebama.

Na osnovi konkretne edukacijske potrebe i prema profilu kompanije, odabiremo adekvatnog trenera koji se najbolje usklađuje s određenom organizacijom.

 

Na edukacijama polaznici savladavaju i treniraju niz vještina i tehnika koje im pomažu da:

 

1. lakše i brže uspostavljaju kvalitetne odnose s ljudima

2. kvalitetnije daju povratne informacije sugovornicima

3. osvijeste i unaprijede svoja područja za razvoj voditeljskih vještina

4. implementiraju alate vođenja koji su prilagođeni zaposlenicima i situaciji

5. postanu učinkovitiji u nastupu i prezentaciji

6. upoznaju se s alatima i istreniraju zahtjevne situacije pregovaračkih vještina

7. unaprijede korištenje prodajnih vještina s ciljem povećanja prodajnih rezultata i sl.

 

Teme edukacija:

o VJEŠTINE USPJEŠNE KOMUNIKACIJE

o KOMUNIKACIJA U VOĐENJU

o LEADERSHIP – VJEŠTINE VOĐENJA

o SITUACIJSKO VOĐENJE

o POSTAJEM ŠEF!

o ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

o VJEŠTINE UVJERAVANJA

o DISC® PERSOLOG RADIONICA

o POINTS OF YOU®

o SIX THINKING HATS®

o MANAGER & LEADER KAO COACH

o VOĐENJE KROZ GENERACIJE

o TIMSKI COACHING (kombinacija on-line i uživo za grupu od 4 polaznika)

o PROAKTIVNO I ODGOVORNO VOĐENJE LJUDI

o PROAKTIVNOST I ODGOVORNOST NA RADNOM MJESTU

o VJEŠTINE DAVANJA POVRATNE INFORMACIJE

o SAMOMOTIVACIJA I MOTIVACIJA

o RJEŠAVANJE PROBLEMSKIH SITUACIJA

o UPRAVLJANJE STRESOM

o UPRAVLJANJE KONFLIKTNIM SITUACIJAMA

o POSLOVNO PREGOVARANJE

o KAKO ZADRŽATI ZAPOSLENIKE (Retention training)

o KAKO SE NOSITI S PERFEKCIONIZMOM

o PRODAJNE VJEŠTINE (I, II. I III.)

o JAVNI NASTUP, USPJEŠNA PREZENTACIJA I SAMOPREZENTACIJA

o CHANGE MANAGEMENT I MOTIVIRANOST KROZ PROMJENE

o UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA

o EFIKASNO VOĐENJE SASTANAKA

o DONOŠENJE ODLUKA

o MENADŽERSKE ULOGE I KOMPETENCIJE

o MENADŽER vs LEADER

o VOĐENJE TIMOVA o SPECIJALIZIRANI LEADERSHIP PROGRAM: Executive Coaching + GALLUP®

CliftonStrengths Assessment

o FOKUS & USPJEH

o ŠTO SU UVJERENJA I KAKO UTJEČU NA NAŠ USPJEH

o OSOBNE I POSLOVNE VRIJEDNOSTI U POSLU

o POTICANJE TIMSKOG RADA

o RADIONICA ZA ‘SENIORE’: KAKO PODIĆI STRAST I MOTIVACIJU NA POSLU

o INTERAKTIVNA ASSESSMENT RADIONICA: “IZAZOV”

o “BIHEVIORALNA FORENZIKA” 1 I 2 (basic & advanced)

o DESIGN THINKING

o PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

o TEŠKI RAZGOVORI

o MOBBING/ PSIHOLOŠKA POMOĆ / TRAUMATSKE SITUACIJE NA RADNOM MJESTU

o VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE (međusobni odnosi & suradnja)

o TEAM BUILDING

o MENTORSTVO – PODRŠKA U SJENI

o SISTEMSKE KONSTELACIJE – TRAUMA U ORGANIZACIJI

o LEGO® SERIOUS PLAY

o HEALTH WORKSHOP

o PRAVILNA PREHRANA I ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU

o VJEŠTINE USPJEŠNOG VOĐENJA NA DALJINU

o MARKETING (strategija, marketing mix)

o INTERNET SIGURNOST (cyber security)

o DIGITALNI MARKETING

o SPRJEČAVANJE PRIJEVARE I KORUPCIJE

o SUKOB INTERESA

o KAKO DOĆI DO NAJBOLJEG FINANCIRANJA ZA PODUZEĆE

o PowerPoint 2010 – napredni modul

o Excel 2010 – napredni modul

o Excel – ekspertni modul

Za sastanak, savjete i upite, obratite nam se s povjerenjem na daniela.marusic-gajica@profesio.hr