Profesio

Potraga i selekcija kandidata za posao

Naš glavni zadatak je identificirati, privući i procijeniti najbolje kandidate – koji odgovaraju zahtjevima pozicije i kulturi same organizacije.

Primarno smo partneri našim klijentima, što nam omogućava dublje razumijevanje prirode njihovog poslovanja i strateških ciljeva. Time smo u najboljoj poziciji da regrutiramo upravo one pojedince koji najviše odgovaraju, kako zahtjevima pozicije, tako i samoj kulturi organizacije.

Proces uključuje identifikaciju, sustav vrednovanja i korištenje jedinstvenih izvora kandidata kao i samu primjenu odgovarajućih metoda selekcije, a kako bi se procijenile sve potrebne kompetencije kandidata.

Primjenom dugogodišnjeg iskustva našim klijentima nudimo najvišu razinu usluge regrutacije i selekcije.

Metodologija rada

U bliskoj suradnji s klijentom najprije temeljito definiramo detaljni opis posla radnog mjesta za kojeg se raspisuje natječaj.

Stručni tim agencije Profesio primjenjuje slijedeće korake, a sve prema prethodnom dogovoru s klijentom:

 • Cjelovita i obuhvatna analiza tržišta rada
 • Objava na portalima za traženje posla kao i na društvenim mrežama
 • Pretraživanje naše baze kandidata
 • Strukturirani intervjui (online ili uživo)
 • Testiranje poznavanja stranog jezika prema potrebi klijenta
 • Psihološka testiranja različitog tipa prema potrebi klijenta – Saznajte više…
 • Testiranje specifičnih znanja potrebnih za uspješno obavljanje posla (obaveza klijenta je da dodijeli jednu stručnu osobu za pružanje informacija o potrebnom specifičnom znanju)
 • Administriranje cijelog procesa i izvještavanje klijenta

Privremeno zapošljavanje

Privremeno zapošljavanje je koncept koji podrazumijeva ustupanje agencijskog zaposlenika na korištenje korisniku, pri čemu agencija s korisnikom potpisuje sporazum o ustupanju, a sa zaposlenikom ugovor o radu.

Korištenjem ove usluge izbjegavaju se troškovi traženja zaposlenika i vođenja njihove kadrovske administracije. Agencija po zahtjevu korisnika pronalazi, selektira i ustupa zaposlenike na vremenski period koji korisnik izabere. Korištenje usluge agencijskog rada omogućava klijentu da na fleksibilan način popuni kraća ili duža odsustva kao što su bolovanje, porodiljni dopust i sl., te da optimizira sezonske potrebe poslovanja i zahtjeve po specifičnim projektima. Agencijski zaposlenici evidentiraju se kao zaposlenici agencije, a ne kao zaposlenici korisnika. Agencija na sebe može preuzeti već postojeće zaposlenike korisnika, preuzeti zaposlenike koji rade preko druge agencije ili može zaposliti nove zaposlenike, one na koje korisnik cilja.

Odnos između korisnika i agencije uređuje se sporazumom o ustupanju zaposlenika i općim uvjetima poslovanja agencije. U sporazumu se detaljno definiraju prava i obaveze korisnika i agencije, te ostale specifičnosti vezane za određeno radno mjesto. Zaposlenik s agencijom potpisuje ugovor o radu na temelju zakonskih propisa i time se on stavlja na raspolaganje korisniku.

Agencija Profesio svojim klijentima nudi dva osnovna modela suradnje prilagođena potrebama korisnika – MJESEČNI PAYROLL model i EFEKTIVNI model.

 • MJESEČNI PAYROLL model
 • EFEKTIVNI model

MJESEČNI PAYROLL model idealno je rješenje za korisnika u situacijama:

 • kad postoje ograničenja za zapošljavanje dodatnih zaposlenika (headcount restriction)
 • kad je teško planirati točan broj zaposlenika (sezonska kretanja koja ovise o vremenskim ili ostalim uvjetima, projektni zahtjevi)
 • kod postoje velike fluktuacije osoblja (specifična radna mjesta)
 • kad se žele smanjiti administrativni troškovi zaposlenika

Prednosti MJESEČNOG PAYROLL modela:

 • korisnik je oslobođen potpunog praćenja zaposlenika prema zakonskim obvezama (prijave i odjava zaposlenika, osobni dosjei, zdravstveni i sanitarni pregledi - ukoliko ih određeno radno mjesto zahtjeva)
 • korisnik ne treba dodatne resurse za obračun plaća zaposlenika, te arhiviranje dokumentacije
 • odgovornost za povjerljivost i sigurnost osobnih podataka zaposlenika i njihovih plaća je u domeni agencije,
 • korisnik je u mogućnosti povećati vlastitu efikasnost fokusirajući se na svoj osnovni posao (core business) prepuštajući sve prethodno navedene poslove stručnjacima agencije

Agencijska naknada prema ovom modelu ustupanja zaposlenika obračunava se korisniku na mjesečnu bruto II plaću, dok se na ostale troškove i naknade ne obračunava provizija.

EFEKTIVNI model ustupanja zaposlenika:

Obračun plaće prema EFEKTIVNOM modelu podrazumijeva obračun u kojem agencija korisniku naplaćuje samo produktivne radne sate, što znači da godišnji odmori, bolovanja, otkazni rokovi, blagdani i ostala odsustva zaposlenika, osim dnevnih odmora predstavljaju neproduktivne radne sate pa ih agencija ne naplaćuje svom korisniku. Ovaj model korisnik bira kada želi točno isplanirati svoje buduće troškove i eliminirati rizik od neplaniranih odsustava zaposlenika.

Za oba navedena modela ustupanja zaposlenika:

Agencija oslobađa klijenta od svih administrativnih poslova vezanih za ustupljene zaposlenike, što znači sklapanje ugovora o radu, obračun i isplatu plaća, te uplaćivanje doprinosa, prijave i odjave na zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, vođenje obvezne mjesečne i godišnje evidencije, te evidencije o godišnjim odmorima i bolovanjima kao i sve vezane i zakonom uvjetovane izvještaje prema nadležnim tijelima.

Korisnik je obvezan ispunjavati one zakonske odredbe i propise prema zakonu o radu, kojima su uređeni zaštita zdravlja i sigurnosti na radu i posebna zaštita određenih grupa zaposlenika. Korisnik je također zadužen za organizaciju rada zaposlenika, u skladu s definiranim radnim procesima, zatim za raspoređivanje zaposlenika na rad, te vođenje evidencije prisustva zaposlenika na radnom mjestu. Korisnik nije u obavezi, u slučaju potrebe smanjenja broja zaposlenika pripremati program zbrinjavanja viška zaposlenika, a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Obračun agencijske provizije temelji se na više elemenata koje agencija dogovara s korisnikom. Jedan od najbitnijih je dugoročnost suradnje, način pronalaženja zaposlenika (postojeći zaposlenici korisnika ili ih je potrebno pronaći na tržištu rada, zatim broj zaposlenika koji se ustupaju korisniku, vremenski period na koji se ugovara ustupanje i sl. Sa svakim korisnikom detaljno se razmotre svi segmenti suradnje, te se u individualnom pristupu pronalazi najbolje rješenje za sve uključene strane.

Savjetovanje i podrška u upravljanju ljudskim resursima

Prednosti ugovaranja ove usluge su mnogostruke, a neke od njih su:

 • Smanjenje troškova:tvrtke na taj način izbjegavaju ili smanjuju značajne troškove radnog odnosa, edukacije i ostalih troškova (uredski prostor, oprema i sl.) osoblja koje bi se navedenim pitanjima bavilo unutar same tvrtke. Troškovi ugovorene HR usluge su fleksibilni te se mogu relativno brzo i bez rizika smanjiti u slučaju drugačijih potreba tvrtke.
 • Efikasnost: postiže se veća efikasnost drugih odjela unutar tvrtke, npr: prodaje, marketinga, itd. Tvrtka se može više fokusirati na svoju osnovnu djelatnost, a manje baviti administrativnim poslovima.

HR usluge koje pružamo su:

 • Pregled postojećeg stanja dokumentacije iz domena radnog prava (due diligence)
 • Izrada dokumenata i procesa iz domena radnog prava:
  • ugovori o radu
  • opisi radnih mjesta
  • pravilnik o radu
  • sistematizacija radnih mjesta
  • sustav nagrađivanja djelatnika (nagrade, bonus planovi, provizije)
  • (polu) godišnje ocjenjivanje zaposlenika (performance management)
   • Praćenje karijere zaposlenika
  • praćenje razvoja novog zaposlenika (introduction plan, onboarding)
  • praćenje zaposlenika po isteku probnog roka (follow up discussion)
  • razgovori o karijeri
  • izrada individualnog plana razvoja
  • postavljanje ciljeva
  • sugeriranje i pronalaženje potrebnih dodatnih edukacija
  • izrada plana sukcesije
  • razgovori po odlasku iz tvrtke (exit intervjui)
   • Poboljšanje radne klime
  • izrada plana informiranja zaposlenika
  • izrada i pronalaženje aktivnosti za razvoj tima (team building)

Coaching

Coaching kao interaktivni proces pojedincu, timu, tvrtki, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultat.

(definicija International Coaching Federation)

Coaching je metodološki strukturiran razgovor uz vježbe i simulacije konteksta klijenta. Razgovor se odvija u potpunoj diskreciji između coacha i klijenta koji je najčešće:

 • Voditelj sa dosta odgovornosti i očekivanja u novoj/budućoj ulozi
 • Tim ili grupa koju treba sustavno podržati, facilitirati i osnažiti

Teme rada su vezane za poslovni kontekst i one se dogovaraju detaljnije prilikom ugovaranja usluge zajedno sa očekivanjima željene promjene/transformacije. Coach potiče, inspirira, izaziva i podržav izlazak iz zona udobnosti u koracima prema integralnim ciljevima koji objedinjuju ciljeve pojedinca/ tima zajedno sa ciljevima koje organizacija stavlja pred njih.

Coaching se odvija kroz dogovoreni broj susreta u trajanju 60/90/120 min, često 5, 7 ili 9 susreta. Pretpostavka coachinga jest da je klijent jedini stručnjak za svoj život, te da samo klijent zna što treba poduzeti. Coach je osoba koja pomaže klijentu steći uvide za potrebne promjene koje bi željeli napraviti, te im pomaže kroz proces postizanja njihovih ciljeva.

Na zahtjev klijenta u mogućnosti smo ponuditi slijedeće usluge:

 • Executive coaching
 • Individualni coaching
 • Timski coaching – coaching za timove
 • Grupni coaching – coaching za grupe, manje/veće skupine
 • Radionice i tematske edukacije poslovnih vještina
 • Mjerenje organizacijske kulture po Barrettu – certificirani programi
 • Podrška odabiru kandidata u obliku coaching job intervjua
 • Kombinaciju navedenih usluga skrojenih po mjeri za Vas

Naši stručnjaci su certificirani za sve navedene usluge sa preko 20 godina međunarodnog iskustva u coachingu. Jezici rada: hrvatski i engleski.