Profesio

Datum

Promjena poreza na dohodak

Novim poreznom reformom u okviru 4. kruga porezne reforme dolazi do poreznog rasterećenja neto plaća radnika. 

Naime, u 2021. godini dolazi do smanjenja stopa oporezivanja porezom na dohodak.

Obveznici poreza na dohodak su svi zaposleni te svi koji povremeno rade preko ugovora o djelu te umirovljenici čija je mirovina veća od 4000 kuna ako nemaju dodatnih olakšica.

Porezna stopa sa 24% spušta se na 20%

Porezna stopa sa 36% spušta se na 30%

Porezna stopa sa 12% spušta se na 10%

Ostale
novosti