Logo

ZAČASNO ZAPOSLEVANJENO

Glavna dejavnost agencije Profesio je zagotavljanje storitev začasnega zaposlovanja.

V primeru začasne zaposlitve je podpisana pogodba o zaposlitvi med zaposlenim in Profesio ter Pogodba o razporeditvi med Profesio in upravičencem (družbo, v katero je zaposleni dodeljen).

Profesio prijavi zaposlene v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, izplačuje plače, vodi evidenco dopusta ter vsa potrebna administrativna in pravna dela za človeške vire.

Dodeljevanje zaposlenih je na voljo v treh modelih, odvisno od vaših potreb:

  • PAYROLL MODEL – popolna administracija in izračun na podlagi mesečnih stroškov dela.
  • EFEKT MODEL – zaračunavamo samo opravljene ure. Profesio prevzema stroške in tveganja počitnic, bolniških odsotnosti, praznikov in odpravnin.
  • ADMIN MODEL –skupaj z izbiro enega od dveh zgoraj omenjenih modelov, Profesio na celotnem ozemlju Republike Hrvaške skrbi za upravljanje in nadzor zaposlenih, izobraževanje itd. ur

REGRUTACIJA – SELEKCIJA

Cilj postopka regrutacije, selekcije in realizacije je najti z minimalnimi stroški ustrezno število kandidatov vrhunske kakovosti za naročnika.

Proces vključuje identifikacijo, sistem ocenjevanja in uporabo edinstvenih virov kandidatov ter uporabo ustreznih izbirnih metod, da se oceni vse zahtevane kompetencije kandidatov.

Z dolgoletnimi izkušnjami svojim strankam ponujamo najvišjo kvaliteto storitev zaposlovanja in izbire.

Naši Reguteri vam bodo oskrbeli:

  • Veliki pool kandidatov
  • Zahtevano strokovno znanje
  • Prihranek vašega časa
  • Oglaševanje na največjim portalih, radijskih postajah, regionalnih časopisih, družbenih omrežjih in še več.

CONSULTING – COACHING

Coaching je vedno osredotočen na sedanjost in prihodnost. Kako zdaj narediti in narediti nekaj povsem drugega in s tem neposredno vplivati na prihodnost podjetja. Na ta način se osredotočamo na iskanje rešitve, da bi bili bolj zadovoljni, uspešni in srečni v svojem poslu.

Cilj je usmerjavanje in treniranje, tako da lahko svoje sposobnosti samostojno uresničite do cilja ali rešitve. Coach ne sprejema odločitev za vas ali vam ne ponuja že pripravljenih rešitev, ne kritizira, ne pove, kaj in kako bi morali delati, ampak vam daje smernice z vidika objektivnosti, ki je ključ do uspeha v trdih osnovnih dejavnostih.

Pravijo, da so najboljši trenerji sence največjih voditeljev, ljudje, ki v svojem poklicu in izkušnjah spodbujajo najboljše pri ljudeh.