Logo

USTUPANJE RADNIKA – PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Kod privremenog zapošljavanja potpisuje se Ugovor o radu između Zaposlenika i Profesia, te Ugovor o ustupanju između Profesia i Korisnika (tvrtke kojoj se Zaposlenik ustupa).

Zaposlenike prijavljujemo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, vršimo isplatu plaća, vodimo evidencije godišnjih odmora kao i sve ostale neophodne administrativne i pravne poslove vezane uz kadrovsku evidenciju.

Ustupanje Zaposlenika moguće je prema tri modela niže, a ovisno o Vašim potrebama:

 • MJESEČNI PAYROLL MODEL – kompletno administriranje i obračun na bazi mjesečnih troškova Zaposlenika
 • EFEKTIVNI MODEL – zaračunavanje samo stvarnih odrađenih radnih sati; agencija Profesio preuzima na sebe troškove i rizik godišnjih odmora, bolovanja, praznika, blagdana i otpremnina.
 • SUPER PLUS MODEL uz odabir jednog od dva gore navedena modela agencija Profesio na području cijele Republike Hrvatske preuzima kompletnu brigu kadrovskog vođenja i evidencije Zaposlenika, njihove edukacije i slično.

REGRUTACIJA – SELEKCIJA

Proces uključuje identifikaciju, sustav vrednovanja i korištenje jedinstvenih izvora kandidata kao i samu primjenu odgovarajućih metoda selekcije, a kako bi se procijenile sve potrebne kompetencije kandidata.

Primjenom dugogodišnjeg iskustva našim klijentima nudimo najvišu razinu usluge regrutacije i selekcije.

Metodologija rada
U bliskoj suradnji s Klijentom:

 • Definirati detaljno i specifično opis posla pozicije za koju se raspisuje natječaj

Stručni tim agencije Profesio primjenjuje slijedeće korake, a sve prema prethodnom dogovoru s Klijentom:

 • Cjelovita i obuhvatna analiza tržišta rada
 • Objava na portalima za traženje posla kao i na društvenim mrežama
 • Pretraživanje naše baze kandidata
 • Strukturirani intervjui (online ili uživo)
 • Testiranje poznavanja stranog jezika
 • Psihološka testiranja različitog tipa prema potrebi Klijenta
 • Testiranje specifičnih znanja potrebnih za uspješno obavljanje posla  (obaveza Klijenta je da dodijeli jednu stručnu osobu za pružanje informacija o potrebnom specifičnom znanju)
 • Administriranje cijelog procesa i izvještavanje klijenta

HR KONZULTANTSKE USLUGE

 • Pregled postojećeg stanja dokumentacije iz domena radnog prava (due diligence)

 • Izrada dokumenata i procesa iz domena radnog prava:
  • Ugovori o radu
  • Opisi radnih mjesta
  • Pravilnik o radu
  • Sistematizacija radnih mjesta
  • Sustav nagrađivanja djelatnika (nagrade, bonus planovi, provizije)
  • (polu) godišnje ocjenjivanje zaposlenika (performance management)

 • Praćenje karijere zaposlenika
  • Praćenje razvoja novog zaposlenika (introduction plan, onboarding)
  • Praćenje zaposlenika po isteku probnog roka (follow up discussion)
  • Razgovori o karijeri
  • Izrada individualnog plana razvoja
  • Postavljanje ciljeva
  • Sugeriranje i pronalaženje potrebnih dodatnih edukacija
  • Izrada plana sukcesije

 • Poboljšanje radne klime
  • Izrada plana informiranja zaposlenika
  • Izrada i pronalaženje aktivnosti za razvoj tima (team buliding)

COACHING

 • Individualni coaching
 • Grupni coaching
 • Coaching za timove
 • Treninzi
 • Edukacije
 • Procjena kandidata u obliku coaching job interview

IZJAVE KLIJENATA

MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.

„Usluge agencije Profesio olakšavaju nam pronalazak adekvatnih i kvalitetnih radnika za našu mesnu industriju, a posebno se ističu svojom brzinom, efikasnošću i prilagođenom pristupu svakom klijentu. Mesna industrija Ravlić tako je postala mjesto gdje se svako otvoreno radno mjesto brzo popunjava, a baza potencijalnih budućih zaposlenika sve je veća.“


INTERSEROH D.O.O.

“Agencija Profesio je već duže vrijeme naš saveznik koji svojom profesionalnošću daje brze i kvalitetne rezultate za sve naše potrebe.
Zahvaljujući njihovoj fleksibilnosti i svestranosti čine naš posao uspješnijim.”


AQUA PURITAS D.O.O.

“U najkraćem roku pronašli su nam radnike i samim time unaprijedili naše poslovanje.”